Oct 17, 2019   12:03 p.m. Hedviga
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment building
Written by (author): Bc. Marek Podivinský
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu bytového domu pre vydanie stavebného povolenia a nádväzné vypracovanie projektu organizácie výstavby s časovým plánom výstavby pre realizáciu hrubej stavby. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v rámci predmetu Ateliérová tvorba. V rámci riešenia koncepcie výstavby a realizácie jednotlivých etáp výstavby som vypracoval časový harmonogram HSV procesov, aby sme vedeli určiť optimálny čas výstavby a tým minimalizovať jej náklady. V rámci riešenia bolo aj vypracovanie projektu organizácie výstavby, v ktorom sa rozoberá zariadenie staveniska. Ďalšou kapitolou bakalárskej práce je podrobný technologický predpis na vyhotovenie jednoplášťovej nepochôdznej plochej strechy s klasickým poradím vrstiev.
Key words:strecha, projektová dokumentácia, stavba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited