17. 11. 2019  1:25 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Bc. Marek Podivinský
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu bytového domu pre vydanie stavebného povolenia a nádväzné vypracovanie projektu organizácie výstavby s časovým plánom výstavby pre realizáciu hrubej stavby. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v rámci predmetu Ateliérová tvorba. V rámci riešenia koncepcie výstavby a realizácie jednotlivých etáp výstavby som vypracoval časový harmonogram HSV procesov, aby sme vedeli určiť optimálny čas výstavby a tým minimalizovať jej náklady. V rámci riešenia bolo aj vypracovanie projektu organizácie výstavby, v ktorom sa rozoberá zariadenie staveniska. Ďalšou kapitolou bakalárskej práce je podrobný technologický predpis na vyhotovenie jednoplášťovej nepochôdznej plochej strechy s klasickým poradím vrstiev.
Klíčová slova:strecha, projektová dokumentácia, stavba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně