14. 11. 2019  17:32 Irma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Bc. Marek Podivinský
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je vypracovanie projektu bytového domu pre vydanie stavebného povolenia a nádväzné vypracovanie projektu organizácie výstavby s časovým plánom výstavby pre realizáciu hrubej stavby. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v rámci predmetu Ateliérová tvorba. V rámci riešenia koncepcie výstavby a realizácie jednotlivých etáp výstavby som vypracoval časový harmonogram HSV procesov, aby sme vedeli určiť optimálny čas výstavby a tým minimalizovať jej náklady. V rámci riešenia bolo aj vypracovanie projektu organizácie výstavby, v ktorom sa rozoberá zariadenie staveniska. Ďalšou kapitolou bakalárskej práce je podrobný technologický predpis na vyhotovenie jednoplášťovej nepochôdznej plochej strechy s klasickým poradím vrstiev.
Kľúčové slová:strecha, projektová dokumentácia, stavba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene