12. 12. 2019  15:38 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bakalárska práca
Autor: Ing. Jakub Rychtárik
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bakalárska práca
Abstrakt:Cielom záverecnej práce bolo vypracovanie viacerých dokumentov, potrebných pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavebného diela. Bakalárska práca je rozdelená na textovú a výkresovú cast. Textová cast obsahuje technické správy k projektu organizácie výstavby, ku konštrukcnému riešeniu bytového domu a k statike, statický výpocet a technologický predpis. Potrebnou súcastou projektu organizácie výstavby je casový plán so zameraním na hrubú stavbu. Projekt organizácie výstavby je navrhnutý aj s ohladom na životné prostredie. Technologický predpis sa zaoberá lešením a toho od jeho dopravy až po odvoz zo staveniska . Výkresová cast zahrna niektoré konštrukcné výkresy potrebné pre realizáciu a výkres vystuženia schodiska. Tiež obsahuje výkres tvaru, ktorý je podkladom situácie projektu organizácie výstavby. Hlavným zámerom práce bolo predíst komplikáciám pri výstavbe stavebného objektu ako i zabezpecit plynulost výstavby, vytvorením kvalitného projektu, splnajúceho všetky právne predpisy a technické normy.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, projekt organizácie výstavby, lešenie, časový plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene