20. 1. 2020  7:41 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bakalárska práca
Autor: Ing. Petra Janovičová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bakalárska práca
Abstrakt:Predmetom mojej bakalárskej práce je koncept výstavby polyfunkčného bytového domu. Moja práca zahŕňa projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na výstavbu hrubej stavby, koordinačnú situáciu organizácie výstavby. Samostatnou odbornou časťou je technologický predpis montáže okenných výplní z plastových profilov. Náplňou projektu organizácie výstavby je systematické plánovanie a zvolenie najvhodnejších postupov pri realizácii výstavby polyfunkčného bytového domu. V koordinačnej situácii projektu organizácie výstavby je vyznačená poloha žeriava, polohy skládok, vyznačená plánovaná dočasná stavenisková komunikácia a vyznačené miestne staveniskové napojenia na inžinierske siete. Pri riešení koordinačnej situácie organizácie výstavby boli nezanedbateľné kritériá bezpečnosť a ochrana životného prostredia. Obsahom technickej správy k projektu organizácie výstavby sú všetky skutočnosti a detaily o pripravovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu, ktoré nie sú zrejmé z projektu organizácie výstavby. Časový plán výstavby je vyhotovený tak, aby boli čo najefektívnejšie využité pracovné sily a čas s ohľadom na technologické prestávky jednotlivých procesov a priestor, ktorý majú jednotliví pracovníci k dispozícii. Technologický predpis na montáž plastových okien bol vytvorený tak, aby zvolil najvhodnejšiu technológiu montáže okenných konštrukcií a aby vytvoril čo najpriaznivejšie vnútorného prostredie budovy. Vytvorením technologického predpisu montáže okien sme dostali prehľad o postupe jednotlivých prác, množstve pracovníkov a použitého materiálu, objemu stavebného náradia potrebného k osádzaniu okien.
Kľúčové slová:Projekt organizácie výstavby, bytový dom , okná

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene