Oct 14, 2019   9:03 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Milan Lavička
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Pri riešení záverečnej práce bakalárskeho štúdia som sa venoval trom hlavným častiam. V prvej časti som riešil problematiku technológie stavieb, konkrétne na zadanom bytovom dome. V tejto problematike som sa sústredil na výkres POV s celkovým zariadením staveniska, ktorý som vypracoval spolu s technickou správou a časovým plánom výstavby zameraného na hrubú stavbu. V špecifickom probléme, som ďalej riešil, prevetrávanú fasádu z vláknocementových dosiek od firmy Eternit, kde som sa sústredil na celkový technologický postup pri jej montáži. V druhej časti som vypracoval realizačný projekt štvorpodlažného bytového domu spolu so súhrnnou správou KPS a výkresovou časťou. V poslednej tretej časti je výkresová a technická správa zo statiky.
Key words:prevetrávaná fasáda, Eternit, vlákocement, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited