31. 10. 2020  15:32 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Milan Lavička
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:
Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Pri riešení záverečnej práce bakalárskeho štúdia som sa venoval trom hlavným častiam. V prvej časti som riešil problematiku technológie stavieb, konkrétne na zadanom bytovom dome. V tejto problematike som sa sústredil na výkres POV s celkovým zariadením staveniska, ktorý som vypracoval spolu s technickou správou a časovým plánom výstavby zameraného na hrubú stavbu. V špecifickom probléme, som ďalej riešil, prevetrávanú fasádu z vláknocementových dosiek od firmy Eternit, kde som sa sústredil na celkový technologický postup pri jej montáži. V druhej časti som vypracoval realizačný projekt štvorpodlažného bytového domu spolu so súhrnnou správou KPS a výkresovou časťou. V poslednej tretej časti je výkresová a technická správa zo statiky.
Kľúčové slová:
prevetrávaná fasáda, Eternit, vlákocement, bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene