Oct 23, 2019   10:35 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bachelor thesis
Written by (author): Ing. Peter Matúšek
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Barbara Chamulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bakalárska práca
Summary:Slovenská technická univerzita v Bratislave STAVEBNÁ FAKULTA Študijný program : 5.2.8. stavebníctvo Autor : Peter Matúšek Bakalárska práca : Bytový dom Vedenie diplomovej práce : Ing. Jaroslav Piatka, PhD Dátum : máj 2013 Záverečná práca sa zaoberá postupom výstavby bytového domu - hrubá stavba, situácia projektu organizácie výstavby, dispozičné a konštrukčné riešenie objektu, časový plán výstavby a technologický predpis pre murovanie nenosného vnútorného muriva Ytong. Cieľ práce bol vypracovať čo najefektívnejšiu alternatívu zariadenia staveniska a časový harmonogram výstavby z hľadiska dodržania platných predpisov a technológií.
Key words:bytový dom, situácia projektu organizácie výstavby, časový harmonogram, murovanie nenosného muriva Ytong

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited