27. 10. 2020  18:13 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výzkumný pracovník s VŠ vzděláním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončeno

Absolvent
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Lukács Balogh
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Moja bakalárska práca podľa určeného zadania má tri kapitoly. Prvú kapitolu predstavuje technológia stavieb, druhá kapitola zahŕňa konštrukcie pozemných stavieb a poslednú kapitolu tvorí statika. Prvú kapitolu tvorí technológia stavieb, zložená z technickej správy pre projekt organizácie výstavby. V technickej správe je zahrnutá charakteristika staveniska, koncepcia postupu výstavby a zariadenia staveniska. Výpočet potreby elektrickej energie a potreby vody počas výstavby. Výkresová časť sa skladá zo situácie projektovej organizácie výstavby, z ktorej je zrejmý jestvujúci stav, navrhovaný a dočasný stav výstavby. Ďalšiu časť tvorí časový harmonogram výstavby po realizáciu hrubej stavby bytového domu s výpočtom výkazu výmer. Poslednou časťou je technologický predpis o realizácií extenzívnej vegetačnej strechy. V druhej kapitole sú konštrukcie pozemných stavieb, v ktorých je zahrnutá technická správa bytového domu. Výkresovú časť tvoria realizačné výkresy bytového domu. Vo výkresovej časti je pripojená situácia, pôdorysy, priečny rez, pohľad a výkres detailov. Poslednú časť tvorí technická správa statiky so statickým výpočtom a návrhom výstuže do jednoramenného schodiska realizovaného v bytovom dome. Výkresovú časť tvoria výkresy tvaru a výkres výstuže so správnou realizáciou vystužovania schodiskovej dosky D 2.11.
Klíčová slova:
Vegetačná strecha, e, Bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně