Oct 14, 2019   8:15 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. René Barczi
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Mojím zadaním záverečnej práce je návrh bytového domu. Dispozičné riešenie bytového domu vychádza z orientácie na svetové strany, treba dbať na okolité prostredie, tvar a veľkosť pozemku. Bytový dom sa bude nachádzať v rovinatom terrene. Verejná komunikácia je riešená zo severnej strany.Hlavný vstup budovy sa nachádza zo severnej starny. Parkovisko je zaobstarané vďaka vedľa susediacemu bytovému domu. Pri navrhovaní boli použité najmodernejšie materiály a technológie. Výstavbou bytového domu máme poskytnúť nové bytové priestory za priateľné ceny. Bytový dom má 4 podlažia na 1 NP sa nachádzajú 2 byty, na 2-4 NP sa nachádzajú 3 byty, bytový dom nieje podpivničený. Nosný systém je stenový. Obvodové murivo je navrhnuté z tvárnic YTONG Lambda P2 -- 350 PDK s hrúbkou 375mm. Vnútorné nosné murivo je navrhnuté z tvárnic YTONG Lambda P2 - 350 PDK s hrúbkou 300mm. Na výstavbu nenosných stien budovy sú použité tvárnice YTONG P2 - 500 s hrúbkou 150mm a YTONG P2 - 500 s hrúbkou 100mm. Stropy sú monolitycké, trieda betónu je 25/30, výstuž je z ocele B500B, hrúbky stropov sú rozdielne kôli rozpätiam priestorov. Na odstránenie tepelných mostov nad úrovňov terénu sme navrhli izoláciu z extrudovaného polystirénu hrúbky 80 mm. Z vonkajšej strany sa použíla z PVC hrúbky 100 mm. Izolácia na 1 NP je z extrudovaného polystirénu hrúbky 130 mm. Na stenách a stropoch je navrhnutá sádrová omietka hrúbky 5 mm, všetky steny a stropy sú natreté bielou farbou od firmy Jupol. Kúpeľňa je obložená keramickým obkladom do výšky 2300 mm, v kuchyni pri pracovnom pulte je navrhnutá dlažba do výšky 1500 mm. Na vonkajší povrch budovy je použitá omietka typu BaumitEPS hrúbky 3 mm. Vstupné dvere do bytového domu sú plastové, dvojkrídlové dvere, s ochrannou proti požiaru. Dvere v bytových jednotkách sú bezpečnostné s ocelovou zárubňou, otvárané do ľava alebo prava. Jednotlivé byty sú navrhnuté z nízkou energetickou náročnosťou, teplota a komfort je zaročená vďaka kvalitnému materiálu ktory bol použity pri výstavbe.
Key words: izolácia, bytový dom, stenový nosný systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited