21. 2. 2020  10:33 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončeno

Absolvent     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. René Barczi
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Mojím zadaním záverečnej práce je návrh bytového domu. Dispozičné riešenie bytového domu vychádza z orientácie na svetové strany, treba dbať na okolité prostredie, tvar a veľkosť pozemku. Bytový dom sa bude nachádzať v rovinatom terrene. Verejná komunikácia je riešená zo severnej strany.Hlavný vstup budovy sa nachádza zo severnej starny. Parkovisko je zaobstarané vďaka vedľa susediacemu bytovému domu. Pri navrhovaní boli použité najmodernejšie materiály a technológie. Výstavbou bytového domu máme poskytnúť nové bytové priestory za priateľné ceny. Bytový dom má 4 podlažia na 1 NP sa nachádzajú 2 byty, na 2-4 NP sa nachádzajú 3 byty, bytový dom nieje podpivničený. Nosný systém je stenový. Obvodové murivo je navrhnuté z tvárnic YTONG Lambda P2 -- 350 PDK s hrúbkou 375mm. Vnútorné nosné murivo je navrhnuté z tvárnic YTONG Lambda P2 - 350 PDK s hrúbkou 300mm. Na výstavbu nenosných stien budovy sú použité tvárnice YTONG P2 - 500 s hrúbkou 150mm a YTONG P2 - 500 s hrúbkou 100mm. Stropy sú monolitycké, trieda betónu je 25/30, výstuž je z ocele B500B, hrúbky stropov sú rozdielne kôli rozpätiam priestorov. Na odstránenie tepelných mostov nad úrovňov terénu sme navrhli izoláciu z extrudovaného polystirénu hrúbky 80 mm. Z vonkajšej strany sa použíla z PVC hrúbky 100 mm. Izolácia na 1 NP je z extrudovaného polystirénu hrúbky 130 mm. Na stenách a stropoch je navrhnutá sádrová omietka hrúbky 5 mm, všetky steny a stropy sú natreté bielou farbou od firmy Jupol. Kúpeľňa je obložená keramickým obkladom do výšky 2300 mm, v kuchyni pri pracovnom pulte je navrhnutá dlažba do výšky 1500 mm. Na vonkajší povrch budovy je použitá omietka typu BaumitEPS hrúbky 3 mm. Vstupné dvere do bytového domu sú plastové, dvojkrídlové dvere, s ochrannou proti požiaru. Dvere v bytových jednotkách sú bezpečnostné s ocelovou zárubňou, otvárané do ľava alebo prava. Jednotlivé byty sú navrhnuté z nízkou energetickou náročnosťou, teplota a komfort je zaročená vďaka kvalitnému materiálu ktory bol použity pri výstavbe.
Klíčová slova: izolácia, bytový dom, stenový nosný systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně