Oct 19, 2019   12:13 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:House of flats
Written by (author): Ing. Martin Bačík
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Bakalárska práca je venovaná projektu novostavby bytového domu. V projekte je vypracovaný návrh a charakteristika hrubej stavby bytového domu. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je venovaná projektu organizácie výstavby pre hrubú stavbu. V tejto časti je popísaná charakteristika zariadenia staveniska spolu s vypracovanými prílohami časového plánu, histogramu pracovníkov a graf nasadenia hlavných mechanizmov. Témou druhej časti práce je technologický predpis k realizácii zastrešenia bytového domu prostredníctvom dreveného krovu. Súčasťou predpisu je zvolenie vhodného typu zastrešenia, návrh objemu potrebného materiálu a vypracovaný postup pri realizácii. Posledné dve časti sú venované technickej správe konštrukcií pozemných stavieb a statike dreveného krovu.
Key words:Krov, Drevený, Strecha

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited