20. 1. 2020  6:29 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martin Bačík
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je venovaná projektu novostavby bytového domu. V projekte je vypracovaný návrh a charakteristika hrubej stavby bytového domu. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je venovaná projektu organizácie výstavby pre hrubú stavbu. V tejto časti je popísaná charakteristika zariadenia staveniska spolu s vypracovanými prílohami časového plánu, histogramu pracovníkov a graf nasadenia hlavných mechanizmov. Témou druhej časti práce je technologický predpis k realizácii zastrešenia bytového domu prostredníctvom dreveného krovu. Súčasťou predpisu je zvolenie vhodného typu zastrešenia, návrh objemu potrebného materiálu a vypracovaný postup pri realizácii. Posledné dve časti sú venované technickej správe konštrukcií pozemných stavieb a statike dreveného krovu.
Kľúčové slová:Krov, Drevený, Strecha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene