Oct 23, 2019   2:35 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Ing. Filip Beňadik
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Moja bakalárska práca sa zameriava na spracovanie projektu bytového domu. V prvej časti sa nachádza technická správa k projektu organizácie výstavby. Druhá časť sa venuje technologickému predpisu zhotovenia stropného debnenia monolitickej stropnej dosky systémom PERI Multiflex. Tretia a štvrtá časť pozostáva z technických správ z častí Konštrukcií pozemných stavieb a Statika. Všetky informácie vychádzajú z projektovej dokumentácie vyhotovenej na predmetoch Ateliérová tvorba a Seminár k záverečnej práci. Prílohy k bakalárskej práci pozostávajú z časového plánu pre hrubú stavbu a situácií k projektu organizácie výstavby. Súčasťou sú aj prílohy k časti Konštrukcií pozemných stavieb a k časti Statika.
Key words:POV, debnenie, Multiflex

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited