28. 10. 2020  7:12 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

Absolvent     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:Moja bakalárska práca sa zameriava na spracovanie projektu bytového domu. V prvej časti sa nachádza technická správa k projektu organizácie výstavby. Druhá časť sa venuje technologickému predpisu zhotovenia stropného debnenia monolitickej stropnej dosky systémom PERI Multiflex. Tretia a štvrtá časť pozostáva z technických správ z častí Konštrukcií pozemných stavieb a Statika. Všetky informácie vychádzajú z projektovej dokumentácie vyhotovenej na predmetoch Ateliérová tvorba a Seminár k záverečnej práci. Prílohy k bakalárskej práci pozostávajú z časového plánu pre hrubú stavbu a situácií k projektu organizácie výstavby. Súčasťou sú aj prílohy k časti Konštrukcií pozemných stavieb a k časti Statika.
Kľúčové slová:
POV, debnenie, Multiflex

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene