Dec 14, 2019   12:01 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identification number: 12146
University e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat house
Written by (author): Martin Krchňavý
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Opponent:Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Zadanie mojej bakalárskej práce bolo Bytový dom. To znamená riešiť danú problematiku v troch častiach. Časť technológie stavieb pozostávala z technologického predpisu a vyhotovenia projektu organizácie výstavby pre bytový dom. Projekt organizácie výstavby zahŕňa výkres situácie POV, technickú správu a časový plán hrubej stavby. V technologickom predpise som sa venoval realizácii nosných tepelno-izolačných prvkov pre vykonzolované stavebné konštrukcie. V druhej časti som riešil projektovú dokumentáciu aby stačila na stavebné povolenie- výkresy, technická správa konštrukcií pozemných stavieb. Tretia časť obsahovala návrh nosnej konštrukcie- výkresovú dokumentáciu a technickú správu statiky.
Key words:Bytový dom, Projekt organizácie výstavby , Časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited