27. 10. 2020  13:14 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF) - ukončené

     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor:
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:
Zadanie mojej bakalárskej práce bolo Bytový dom. To znamená riešiť danú problematiku v troch častiach. Časť technológie stavieb pozostávala z technologického predpisu a vyhotovenia projektu organizácie výstavby pre bytový dom. Projekt organizácie výstavby zahŕňa výkres situácie POV, technickú správu a časový plán hrubej stavby. V technologickom predpise som sa venoval realizácii nosných tepelno-izolačných prvkov pre vykonzolované stavebné konštrukcie. V druhej časti som riešil projektovú dokumentáciu aby stačila na stavebné povolenie- výkresy, technická správa konštrukcií pozemných stavieb. Tretia časť obsahovala návrh nosnej konštrukcie- výkresovú dokumentáciu a technickú správu statiky.
Kľúčové slová:
Bytový dom, Projekt organizácie výstavby , Časový plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene