19. 7. 2019  12:22 Dušana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikační číslo: 12146
Univerzitní e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Integrovaný manažérsky systém v procese prípravy a realizácie stavieb
Autor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Integrovaný manažérsky systém v procese prípravy a realizácie stavieb
Abstrakt:Neoddeliteľnou súčasťou radiaceho systému stavebnej organizácie sú v dnešnej dobe aj podporné manažérske systémy pre kvalitu (SMK), environment (EMS) a BOZP (SM-BOZP). Neustále upravovanie a vydávanie medzinárodných noriem spomenutých systémov naznačuje ich vzájomnú podobnosť. Ako logický krok vo vývoji oddelených manažérskych systémov sa zdá byť ich integrá-cia do jedného systému. Integrovaný manažérsky systém (IMS) je prostriedkom k tomu, aby sa sta-vebná organizácia chovala preventívne a nemala zbytočné finančné straty z titulu nedostatočnej kva-lity, resp. z pokút v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Predkladaná dizertačná práca (DP) opisuje existujúce spôsoby integrácie týchto systémov a ich aplikáciu v rôznych krajinách sveta. Jedným z jej hlavných cieľov je návrh modelu IMS, ktorý dokáže skĺbiť viacero kľúčových procesov (manažérske, výrobné, podporné a pomocné) do jedného a tým redukuje množstvo dokumentov iba na tie najdôležitejšie. Súčasťou DP je aj návrh metodiky na hodnotenie technolo-gicko-kvalitatívnych, environmentálnych a bezpečnostných (TKEB) rizík. V tejto metodike sú vyu-žité princípy multikriteriálnej analýzy s hodnotiacimi kritériami následok (N) a pravdepodobnosť (P). Aplikácia navrhovaného modelu IMS a metodiky na identifikovanie a hodnotenie TKEB rizík na proces hĺbených vykopávok poukazuje na ich jednoduchý spôsob fungovania v praxi. Podklady pre splnenie cieľov DP boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená abecedne v závere práce.
Klíčová slova:integrácia, bezpečnosť, environment, riziko, kvalita

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - závěrečná práce byla vytvořena na základě smlouvy s jiným komerčním subjektem.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně