13. 12. 2019  18:04 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Identifikačné číslo: 12146
Univerzitný e-mail: jaroslav.piatka [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Integrovaný manažérsky systém v procese prípravy a realizácie stavieb
Autor: Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrovaný manažérsky systém v procese prípravy a realizácie stavieb
Abstrakt:Neoddeliteľnou súčasťou radiaceho systému stavebnej organizácie sú v dnešnej dobe aj podporné manažérske systémy pre kvalitu (SMK), environment (EMS) a BOZP (SM-BOZP). Neustále upravovanie a vydávanie medzinárodných noriem spomenutých systémov naznačuje ich vzájomnú podobnosť. Ako logický krok vo vývoji oddelených manažérskych systémov sa zdá byť ich integrá-cia do jedného systému. Integrovaný manažérsky systém (IMS) je prostriedkom k tomu, aby sa sta-vebná organizácia chovala preventívne a nemala zbytočné finančné straty z titulu nedostatočnej kva-lity, resp. z pokút v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Predkladaná dizertačná práca (DP) opisuje existujúce spôsoby integrácie týchto systémov a ich aplikáciu v rôznych krajinách sveta. Jedným z jej hlavných cieľov je návrh modelu IMS, ktorý dokáže skĺbiť viacero kľúčových procesov (manažérske, výrobné, podporné a pomocné) do jedného a tým redukuje množstvo dokumentov iba na tie najdôležitejšie. Súčasťou DP je aj návrh metodiky na hodnotenie technolo-gicko-kvalitatívnych, environmentálnych a bezpečnostných (TKEB) rizík. V tejto metodike sú vyu-žité princípy multikriteriálnej analýzy s hodnotiacimi kritériami následok (N) a pravdepodobnosť (P). Aplikácia navrhovaného modelu IMS a metodiky na identifikovanie a hodnotenie TKEB rizík na proces hĺbených vykopávok poukazuje na ich jednoduchý spôsob fungovania v praxi. Podklady pre splnenie cieľov DP boli čerpané a spracované zo súčasnej domácej i zahraničnej literatúry, ktorá je uvedená abecedne v závere práce.
Kľúčové slová:integrácia, bezpečnosť, environment, riziko, kvalita

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene