6. 4. 2020  15:15 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Identifikační číslo: 12513
Univerzitní e-mail: zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv zmeny klímy na hydrologický režim povodia horného Hrona
Autor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv zmeny klímy na hydrologický režim povodia horného Hrona
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo pre povodie horného Hrona analyzovať možný vplyv klimatických zmien do roku 2100 na nasledujúce oblasti: -Vodohospodársku bilanciu tokov -Protipovodňovú ochranu územia -Akvatickú biotu tokov -Pôdohospodárske využitie územia, ktoré bolo reprezentované pôdnou vlhkosťou Pre splnenie uvedených cieľov bolo potrebné spracovať klimaticko-hydrologické údaje, ako sú teplota vzduchu (T), potenciálna evapotranspirácia (PET) a zrážky (P) a to pre roky 1981 -- 2000. Na základe týchto údajov bolo potrebné určiť parametre zrážkovo-odtokového modelu HBV pre referenčné obdobie dvadsiatich rokov. Ďalej bolo potrebné spracovať scenáre zrážok a teploty vzduchu pre budúce desaťročia a na základe simulovaných scenárových vstupných hodnôt namodelovať priemerné denné prietoky za predpokladu zmeny klimatických podmienok a tak určiť zmeny prietokov a ich možný vplyv na vodný režim, pôdohospodárske pomery a kvalitu habitatu v toku.
Klíčová slova:model HBV, klimatické zmeny, povodie horného Hrona


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně