4. 6. 2020  3:02 Lenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Identifikačné číslo: 12513
Univerzitný e-mail: zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv zmeny klímy na hydrologický režim povodia horného Hrona
Autor:
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:prof. RNDr. Milan Lapin, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vplyv zmeny klímy na hydrologický režim povodia horného Hrona
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo pre povodie horného Hrona analyzovať možný vplyv klimatických zmien do roku 2100 na nasledujúce oblasti: -Vodohospodársku bilanciu tokov -Protipovodňovú ochranu územia -Akvatickú biotu tokov -Pôdohospodárske využitie územia, ktoré bolo reprezentované pôdnou vlhkosťou Pre splnenie uvedených cieľov bolo potrebné spracovať klimaticko-hydrologické údaje, ako sú teplota vzduchu (T), potenciálna evapotranspirácia (PET) a zrážky (P) a to pre roky 1981 -- 2000. Na základe týchto údajov bolo potrebné určiť parametre zrážkovo-odtokového modelu HBV pre referenčné obdobie dvadsiatich rokov. Ďalej bolo potrebné spracovať scenáre zrážok a teploty vzduchu pre budúce desaťročia a na základe simulovaných scenárových vstupných hodnôt namodelovať priemerné denné prietoky za predpokladu zmeny klimatických podmienok a tak určiť zmeny prietokov a ich možný vplyv na vodný režim, pôdohospodárske pomery a kvalitu habitatu v toku.
Kľúčové slová:
model HBV, klimatické zmeny, povodie horného Hrona


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene