4. 6. 2020  4:13 Lenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Identifikačné číslo: 12513
Univerzitný e-mail: zuzana_stefunkova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Stavebná fakulta (STU)

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
Publikácie     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy na Slovensku
Autor:
Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy na Slovensku
Abstrakt:
Predložená dizertačná práca je zameraná na posúdenie vplyvu klimatickej zmeny na odtokové procesy na Slovensku. Dôsledky zmeny klímy na hydrologické procesy boli riešené vo viacerých prácach, napriek tomu sú v tejto širokej problematike vplyvu klimatickej zmeny oblasti, ktorým nebola venovaná dostatočná, niekedy až žiadna pozornosť. Preto je dizertačná práca zameraná práve na tieto oblasti, s cieľom objasniť a priniesť nové uhly pohľadu na danú problematiku. Ciele práce boli rozdelené do štyroch celkov. Prvým bolo vyhodnotenie sezónneho prerozdelenia odtoku so zameraním na zmenu sezonality, zmenu celkového a sezónneho odtoku oproti referenčnému obdobiu (1961-1990), ako aj porovnanie výsledkov dosiahnutých pomocou dvoch hydrologických modelov (WetSpa Extension a Hron) a troch rôznych regionálnych klimatických scenárov (ALADIN-Climate, KNMI a MPI). Dálšou časťou bolo vyhodnotenie zmeny maximálnych návrhových prietokov. V tejto časti bola pozornosť zameraná na zhodnotenie kvality simulácie maximálnych prietokov a vyhodnotenie zmeny maximálnych ročných a sezónnych návrhových prietokov oproti referenčnému obdobiu. Treťou oblasťou, ktorej nebola doposiaľ na Slovensku venová pozornosť, je vyhodnotenie zmeny minimálnych prietokov oproti referenčnému obobiu a vplyv týchto zmenených prietokov na biotu toku. Pre túto štúdiu bolo vybrané povodie horského toku Hybica, lebo práve horské toky sú najzraniteľnejším ekosystémom z pohľadu teplotných a prietokových zmien. Mnohé súčasné štúdie sú zamerané na posúdenie vplyvu klimatickej zmeny na lesy. Absentujú však štúdie nadväzujúce na výsledky týchto štúdií a preto bola posledná časť práce venovaná práve posúdeniu spoločného pôsobenia zmemy klímy a zmeny lesných porastov na odtokové procesy.
Kľúčové slová:
zmena klímy, model Hron, model WetSpa Extension, ALADIN-Climate, KNMI, MPI

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene