Nov 14, 2019   9:56 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Mlynár, PhD.
Identification number: 13110
University e-mail: 2002240456 [at] stuba.sk
University e-mail: peter.mlynar [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Balog
Návrh a realizácia demonštračného chladiaceho stroja
June 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Belušík
Návrh absorpčného tepelného čerpadla
June 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Betteš
Influence of helium loop cooling heat exchanger orientation on operating parameters
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Betteš
Návrh absorbéra absorpčného chladiaceho zariadenia
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Dargaj
Návrh experimentálneho výmenníka tepla pre absorpčné chladiace zariadenia
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Dargaj
Návrh konštrukcie teplom poháňaného ventilátora
June 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Dian
Adiabatické predchladzovanie vzduchu ako súčasť chladiaceho systému fotovoltických kolektorov
June 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Gašparík
Vplyv teploty fotovoltaického kolektora na jeho účinnosť
June 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Gažík
Matematický model chladnutia akumulačného zásobníka tepla
June 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Gažík
Návrh vzduchového chladiča fotovoltaického kolektora
June 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Grolmus
Počitačový model výmenníka tepla
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrii Hranenko
Theoretical design of peltier heating element for regulation valve
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Chmelo
Securing thermal comfort of heavy laboratories without usage of compressor refrigeration
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Jantolák
Prestavba chladiaceho stroja na tepelné čerpadlo v domácich podmienkach
June 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Kiripolský
Rekonštrukcia rozvodov a zdroja CZT
June 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lindtner
Návrh úpravy vetrania skladu a priestorov na spracovanie alkoholu
June 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Mareček
Návrh generátora absorpčného chladiaceho zariadenia
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Mihály
Kombinované použitie fotovoltických panelov na ohrev vody a výrobu elektrickej energie
June 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Michalčík
Využitie nízkoteplotných zdrojov tepla s teplotami od 150 do 350°C
June 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Mikula
Využitie PCM materiálov pri akumulácii tepla v solárnych sústavách
June 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Miškov
Analýza jednoduchého výmenníka tepla s podporou počitača
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Obert
Konštrukčný návrh lacného tepelného kolektora typu do-it yourself (zhotoviteľného v domácich podmienkach)
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ondraščin
Construction design of expander for Rankine cycle
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Pakos
Zhodnotenie prínosu technologického vybavenia budov k spotrebe energií
June 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Palenčár
Optimalizácia veľkosti akumulačnej nádoby solárneho systému s možnosťou napájania absorpčnej chladiacej jednotky
June 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Poláková
Zostavenie výpočtového modelu pre termomechanickú analýzu aktuátora pri podmienkach tepelného šoku
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Rusetskyi
Design of Rankine cycle powered by low potential energy source
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Szentkereszti
Návrh komína pre chladenie fotovoltaických kolektorov
June 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Šumeraj
Energetická náročnosť ohrevu vody vonkajších bazénov
June 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Takáč
Bilančný model absorpčného chladiaceho zariadenia so zameraním na nízkotlakú časť
June 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Varga
Conceptual design of steam boiler
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Vojčík
Vplyv umiestnenia rekuperátora v absorpčnom chladiacom zariadení na dosahovaný chladiaci výkon
June 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Welnitzová
Optimalizácia tvaru komínovej rúry chladiaceho systému fotovoltických kolektorov
June 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress