Jun 24, 2019   10:48 a.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Viliam Čačko, PhD.
Identification number: 14123
University e-mail: viliam.cacko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Boroš
Analýza možností usporiadania skladových veží na oceľové plechy
June 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Bubliaková
Ekonomická analýza jednotlivých spôsobov strihania kovového odpadu.
June 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Garajová
Spôsoby riadenia zásob v strojárskom podniku
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michala Gaštanová
Ideový návrh systému manažérstva kvality pre firmu Mikrochem
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Hugyecová
Ekonomická analýza jednotlivých spôsobov dezintegrácie kovového odpadu.
June 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Janso
Analýza trhu v oblasti spracovania karosérií zo starých vozidiel.
June 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Knotek
Rozbor faktorov vplývajúcich na kvalitu produkcie v podniku na výrobu ušľachtilých tuhých biopalív
June 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Lišaník
Koncepčný návrh modulárneho usporiadania strojov určený pre spracovanie karosérií zo starých vozidiel
June 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nora Michalková
Ekonomická analýza zariadení pre komplexné spracovanie starých karosérií
June 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terézia Predná
Ekonomická analýza komponentov hydraulického systému zariadenia pre spracovanie starých karosérií.
June 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Repeľ
Komplexná analýza technológií peletovacích strojov na zhutňovanie biomasy
June 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Staškovanová
Ekonomická analýza jednotlivých spôsobov lisovania karosérií zo starých vozidiel
June 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Zemánek
Finančná návratnosť investícií do prevádzky na výrobu brikiet z biomasy
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Zemánek
Finančná návratnosť investícií do prevádzky na výrobu brikiet z biomasy
June 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress