Jan 28, 2020   5:10 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Marketing strategy of Quality Technology Transfer Center
Written by (author): Ing. Alexandra Grúberová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh marketingovej stratégie Centra technologického transferu kvality
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na tvorbu marketingovej stratégie súradnicového meracieho laboratória, ktoré poskytuje svoje služby pod názvom Centrum technologického transferu kvality. Teoretická časť záverečnej práce opisuje základné pojmy, nástroje marketingu, metódy a postupy tvorby marketingovej stratégie. V nasledujúcej časti sa práca zaoberá charakterizovaním a analýzou laboratória, jeho silnými a slabými stránkami, príležitosťami a hrozbami pomocou SWOT analýzy. Ďalšia časť práce obsahuje návrh marketingových aktivít, vytvorený na základe získaných informácií a zároveň sa bližšie zaoberá tvorbou ceny služieb poskytovaných laboratóriom. Poukazuje pritom na fakt, že tvorba marketingovej stratégie je nikdy nekončiaci proces. Záverečná časť práce zahŕňa očakávané výsledky a odporúčania pre ďalší vývoj smerujúci k rozvoju konkurencieschopnosti organizácie.
Key words:marketing, marketingová stratégia, marketingový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited