Jan 29, 2020   5:42 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic exchange tool systems in machining centers
Written by (author): Ing. Matej Húserka
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Norbert Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systémy automatickej výmeny nástrojov v obrábacích centrách
Summary:Zámer mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie prehľadu a porovnania existujúcich systémov automatickej výmeny nástrojov v obrábacích centrách. Práca sa člení do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá prehľadom súčasného stavu v oblasti automatickej výmeny nástrojov v obrábacích centrách. Ďalej sa v nej spomína vývoj a analýza systémov automatickej výmeny nástrojov. Druhá kapitola je smerovaná na rozdelenie usporiadanie a stručnú charakteristiku systémov automatickej výmeny nástrojov. Nasledujúca tretia kapitola pojednáva o upínacích systémoch, držiakoch a kódovaní nástrojov. Posledná kapitola je zameraná na základný prehľad navrhovania a výpočet systémov automatickej výmeny nástrojov v obrábacích.
Key words:stroj, nástroj, manipulácia, obrábacie centrum, výmena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited