Jan 19, 2020   6:16 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring and measurement of product
Written by (author): Ing. Renáta Šimková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kost
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie a meranie produktu
Summary:Bakalárska práca, 59 strán, 3 prílohy Cieľom záverečnej práce bolo priebežné monitorovanie a meranie počas výroby ohybov pre membránové steny podľa predpísaných plánov kontrol a inšpekcií v závode SES Tlmače. Práca je rozdelená do 10 kapitol. Obsahuje 4 grafy, 4 fotografie, 1 tabuľku a 3 prílohy. Prvá kapitola je venovaná problematike monitorovania a merania produktu v normách radu ISO 9000. V ďalšej časti sa charakterizuje teoretická časť monitorovania a merania produktu. Záverečné kapitoly sa zaoberajú praktickou častou v SES a.s. Tlmače. Výsledkom tejto bakalárskej práce je aplikovanie teoretických a praktických poznatkov v oblasti monitorovania a merania produktu -- ohýbaných rúr za studena pre okná na membránovej stene.
Key words:meranie, monitorovanie, produkt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited