Jan 18, 2020   0:49 a.m. Bohdana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Coordinate measuring technique and possibilities of its use in mechanical engineering practice
Written by (author): Ing. Martina Časárová
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kost
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Súradnicová meracia technika a možnosti jej využitia v strojárskej praxi
Summary:Cieľom mojej práce je vytvoriť prehľad dostupnej súradnicovej meracej techniky. Zamerala som sa na meracie mikroskopy a profilprojektory reprezentujúce meranie v rovine a na súradnicové meracie stroje, ktoré merajú geometriu súčiastky v priestore. Práca obsahuje aj praktické aplikácie a príklady niektorých softvérov, ktoré sa k daným prístrojom dodávajú. Zdrojmi informácií mi boli katalógy rovnako ako aj internetové stránky niektorých výrobcov. Súčasne dostupná súradnicová meracia technika sa vyznačuje vysokou presnosťou a univerzálnosťou. Vďaka sofistikovanosti prístrojov je významným pomocníkom pri kontrole kvality v strojárskych podnikoch.
Key words:merací mikroskop, profilprojektor, súradnicový merací stroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited