Jan 19, 2020   5:49 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Automatic work piece changing systems in machining center
Written by (author): Ing. Andrej Hlávek
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kost
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Systémy automatickej výmeny obrobkov v obrábacích centrách
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvorenie určitého prehľadu v oblasti automatickej výmeny obrobkov, ako aj porovnanie rôznych riešení automatickej výmeny obrobkov v obrábacích centrách. Celá práca je rozdelená do 3 základných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na poskytnutie prehľadu o tradičných a už dlhšie existujúcich spôsoboch automatickej výmeny obrobkov. Zameraná je taktiež na popis a porovnanie jednotlivých riešení. Druhá kapitola sa orientuje skôr na moderné tendencie v oblasti automatickej výmeny obrobkov a progresívne riešenia renomovaných svetových výrobcov. Tretia kapitola poskytuje prehľad základných výpočtov pre vybraný typ manipulátora, ktorý slúži na automatickú výmenu obrobkov v obrábacom centre.
Key words:obrábacie centrum, sústruh, technologická paleta, výmena obrobkov , manipulácia, nástroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited