Jan 26, 2020   5:59 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Strategy of measurement on three-dimensional coordinate measuring machines
Written by (author): Bc. Ján Pecho
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Géhry
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stratégie merania na trojdimenzionálnych súradnicových meracích strojoch
Summary:Táto bakalárska práca úvodom predstavuje stavbu súradnicovej meracej techniky a typy meracích systémov. Ďalej objasňuje teóriu merania na trojdimenzionálnej súradnicovej meracej technike. Jadrom je stratégia merania, ktorá spočíva vo voľbe snímacieho systému, snímacieho dotyku a postupoch merania. Do postupov merania sú zahrnuté možnosti umiestnenia meraného objektu, kalibrácia snímacieho dotyku, taktiež definícia a vyrovnanie súradnicového systému. V práci je vysvetlené čo je objemová kompenzácia a jej dôležitosť. Ďalším bodom práce sú rôzne meracie úlohy do ktorých je zahrnutá stratégia snímania, definovanie jednotlivých elementov a metódy vyrovnania súčiastok. Záverom práce je znázornené vyrovnanie metódou "3 -- 2 -- 1" a postup voľby bodov na zistenie rozmerov jednoduchej súčiastky.
Key words:súradnicové meranie, stratégia merania, stratégia snímania, merací postup, snímací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited