Jan 19, 2020   8:33 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of the geometric parameters checks of the products in the company Strojspol s.r.o.
Written by (author): Ing. Stanislav Dian
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Roman Budiský, PhD.
Opponent:Ing. Ján Kost
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti kontroly geometrických parametrov výrobkov v spoločnosti Strojspol, s. r. o.
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá kontrolou geometrických parametrov vo výrobe. Cieľom je meraním a jeho následným vyhodnotením zistiť, či je súčiastka vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá charakteristikou súradnicového meracieho stroja a meraním na ňom. Praktická časť je zameraná na meranie na súradnicovou meracom stroji pomocou počítačového softwaru a následné vyhodnotenie merania štatistickými metódami vo firme Strojspol, s.r.o.
Key words:meranie, súradnicový merací stroj, PC-DMIS, regulačný diagram, geometrické parametre

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited