Feb 17, 2020   1:52 p.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Budiský, PhD.
Identification number: 14155
University e-mail: qbudisky [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Measuring using the DEA Global Performance 12.22.10
Written by (author): Ing. Roman Budiský, PhD.
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Opponent:Ing. Ivan Morávek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie na 3D súradnicovom meracom stroji DEA Global Performance 12.22.10
Summary:Diplomová práca sa zaoberá meraním na súradnicovom meracom stroji DEA Global Performance 12.22.10, pre ktorý bol vytvorený merací program zadanej strojovej súčiastky v meracom a vyhodnocovacom softvéri PC-DMIS CAD++ v4.3. Čitateľ predloženej práce je v úvode oboznámený ako s problematikou súradnicového merania, tak aj so súradnicovým meracím strojom a uvedeným softvérom. Programovanie meracej úlohy v pracovnom prostredí PC-DMIS vychádza z analýzy meranej súčiastky vykonanej v CAD systéme CATIA a z vopred pripraveného postupu merania. Merací program je pred meraním na súradnicovom meracom stroji verifikovaný off-line simuláciou, čo potvrdzuje jeho bezchybnosť. Práca je doplnená prílohami obsahujúcimi výkresovú dokumentáciu a obrázky, ktoré zachytávajú nielen off-line simuláciu, ale aj samotné meranie.
Key words:súradnicový merací stroj, DEA, parametrický model, merací program, merací protokol, PC-DMIS, spôsoby vyrovnania


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited