22. 9. 2019  6:04 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Identifikačné číslo: 1417
Univerzitný e-mail: ulrich [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Arendáš
Vplyv obsahu Al na spájkovacie vlastnosti bezolovnatej spájky
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Auxt
Technologické aspekty výroby prietlačkov dopredným pretlačovaním
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Baboľ
Vplyv mazania na medzný stupeň ťahania výťažkov z tenkých plechov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Výroba presných odliatkov zo zinkových zliatin odstredivým liatím metódou TEKCAST
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Baláž
Vývoj a overenie optimálnej technológie navárania kovacej zápustky
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mariana Balážová, PhD.
Moderné materiály pre tvárnené časti automobilov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Balvan
Zváranie austenitických ocelí laserom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Bárta, PhD.
Posúdenie technológií spájkovania a bezolovnatých spájok používaných v Sony Slovakia
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Bartošek
Dokončovacie spôsoby obrábania pre ocele
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Bártová, PhD.
Porovnanie mechanických vlastností vybraných konštrukčných ocelí s inštrumentovanou tvrdosťou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcel Bayer
Skúšobný model kompenzátora objemu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Benák, PhD.
Zváranie bimetalickej rúrkovnice explóziou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Beťko
Vplyv diagnostiky defektov vo zvarových spojoch konštrukcií metódami NDT na určenie ich životnosti
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Bilovský
Súčasné povlaky na rezných nástrojoch
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboslav Bubanec
Skúmanie vplyvu hydrostatického tlaku na pokles drsnosti povrchu pri plazmovom leštení antikoróznych ocelí
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Bunček
Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí zváraných plazmou
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Černák
Návrh technológie odlievania figurálnej plastiky s jadrom do formovacích zmesí na báze sadra - anhydrit
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čunderlík
Návrh technológie veľkoplošného navárania Al na oceľ
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Dinka
Montáž radiaceho systému
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Domin
Vplyv veľkosti ťažného kužeľa prievlaku na jeho trvanlivosť a mechanické vlastnosti ťahaného drôtu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Drobný
Verifikácia počítačovej simulácie pre skúšky tvárniteľnosti
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Daniel Dřímal, PhD.
Štúdium vlastností zvarových spojov austenitických, bórom legovaných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Fonodová
Zváranie duplexných ocelí pevnofázovým laserom
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Fraňo, IWE
Štúdium vrstiev vytvorených technológiou laserového nanášania v podmienkach abrazívneho opotrebenia
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Gaboňová
Vplyv plastickej deformácie na kinetiku precipitácie v austenitickej nehrdzavejúcej oceli AISI 316
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Gáspár
Vplyv usporiadania volfrámových vlákien na termofyzikálne vlastnosti kompozitu s medenou matricou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Gašparovič
Vyhodnotenie kvality povrchu po brúsení
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Gebura, PhD.
Degradácia mikroštruktúry niklovej monokryštalickej superzliatiny v priebehu žíhania a creepu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Gogola, PhD.
Vplyv mikroštruktúry na koróznu odolnosť ocele M310 ISOPLAST
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Gottstein
Návrh technológie výroby trimetalu Al-Cu-konštrukčná uhlíková oceľ
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Habardik
Štúdium fázových transformácií po tepelnom spracovaní nástrojovej ocele K190 ISOMATRIX PM
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Harmata
Spojovacie technologické metódy v montáži strojárskych výrobkov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Hegedűs
Aplikácia zváracích prípravkov vo výrobe veľkorozmerných objektov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hollósy
Výber zvarových spojov pre ventilátorové mlyny tepelných elektrární
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Horváth
Lakovacie roboty
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Horváth
Sledovanie životnosti gumokovových súčiastok vyrobených tvárnením
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Horvatovič
Príčiny lepenia elektród pri odporovom zváraní pozinkovaných plechov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Hudáková
Mikroskopická analýza povlakovaných strižných nástrojov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Chudík
Príslušenstvo univerzálnych frézovačiek
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubica Kahalová
Štruktúrna analýza zliatin na báze Al-Pd-Co
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kán
Stanovenie stupňa rekryštalizácie pri objemovom tvárnení zliatin hliníka za poloohrevu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Monika Koleňáková, PhD.
Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Kolman
Vývoj pásovej brúsky
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Stanislav Kováčik
Prehľad spôsobov výroby kovových práškov mletím
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kováč, PhD.
Oceľové plechy vhodné pre súčiastky vyrábané ťahaním
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Krajčovič
Projektovanie tvárniacich liniek v lisovniach
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Krampoťák, PhD.
Lomovomechanické charakteristiky nitrooxidačne upravených tenkých oceľových plechov a ich zvarových spojov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Krampoťák, PhD.
Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kriška
Štruktúrna analýza zliatin na báze Al-Pd-Rh
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kudr
Výroba liatiny s gulôčkovým grafitom vnútroformovou modifikáciou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kuňáková
Vylievacia metóda pri výrobe voskových modelov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Emil Lechovič, PhD.
Výskum a vývoj bezolovnatej spájky pre potreby mikroelektroniky s prihliadnutím na environmentálne požiadavky
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Líška, PhD.
Návrh a výroba formy pomocou CNC frézovačky pre firmu COMP-LET s.r.o.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Lišková, PhD.
Vplyv akosti valcovaných drôtov na mechanické vlastnosti ťahaných drôtov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Malík
Vysokorýchlostné obrábanie foriem na odlievanie sklenených predmetov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Mariančiková
Štúdium kinetiky precipitácie v austenitickej nehrdzavejúcej oceli X6CrNiMoTi 17-12-2
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Branislav Martančík, PhD.
Výskum diagnostiky defektov pomocou nových ultrazvukových metód TOFD a Phased Array a vplyv na životnosť zváraných konštrukcií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radka Masaryková
Štúdium vplyvu parametrov procesu zvárania na výslednú kvalitu laserových zvarových spojov tenkostennej austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316L
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Mihál
Zváranie Monelu s Ti laserovým lúčom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mikula
Zváranie kombinovaných ocelí laserom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Mikula
Štúdium podmienok vzniku výstrekov pri bodovom zváraní pozinkovaných plechov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Mojžiš, PhD.
Využitie počítačovej simulácie pri technickej príprave výroby odliatku z liatiny s gulôčkovým grafitom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radovan Mokoš
Štúdium vlastností spájkovaných spojov pre mikroelektroniku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Molnárová
Naváranie oteruvzdornej vrstvy na oceľ laserom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Nosáľ
Výroba modelového zariadenia pre umelecký odliatok
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Noskovičová
Rozbor poškodeného strižného nástroja
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Núdzik
Možnosti výroby vermikulárnej liatiny v kuplových peciach
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Oslanec, PhD.
Vplyv mikroštruktúry na mechanické vlastnosti niklovej monokryštalickej superzliatiny CMSX-4
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Matej Packo
Zváranie tlakovoliatych hliníkových zliatin pevnolátkovým laserom
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Panovčíková
Analýza poškodených pružinových spôn
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lukáš Pavlík
Technológie na predĺženie únavovej životnosti existujúcich zvarových konštrukcií
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriel Peller
Hodnotenie prípustnosti defektov v tavných zvarových spojoch
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Petrík
Vyhodnotenie kvality povrchu po superfinišovaní
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Pivovárčiová
Analýza výroby jadier v Zlievarni Trnava, s r.o. z pohľadu použitej technológie, surovín a vlastností jadrových zmesí
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Porubský, PhD.
Prehľad materiálov a prísad používaných pri výrobe vysokofosforečnej liatiny
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Prosňanský
Optimalizácia tvaru výtvarku a technológie u vybraného karosárskeho výrobku
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtech Remenár
Citlivosť nedeštruktívnych metód skúšania zvarových spojov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtech Remenár
Vplyv citlivosti metód NDT na zistenie defektov vo zvarových spojoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vojtech Remenár
Vplyv citlivosti metód NDT na zistenie defektov vo zvarových spojoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Zvyšovanie životnosti dierovacieho nástroja pri tvárnení za tepla
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ridzoň
Vplyv fyzikálnych vlastností na zmenu tekutosti prášku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Emília Rumanová
Štúdium vlastností povrchových vrstiev vyhotovených laserovým nanášaním s priamym podávaním prášku.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Rýdzi
Návrh technológie výroby výkovku Veko meniča s využitím simulácie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Csaba Seres
Opracovanie podvozkových rámov na portálových a horizontálnych strojoch
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ladislav Schwarz, PhD.
Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Gabriel Sláma
Humanizácia na vybraných montážnych linkách
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Sokolová
Zváranie duplexných ocelí lúčovými metódami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Srnková
Recyklovanie vratných zlievarenských silumínov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Suchý
Štúdium spájkovacích vlastností bezolovnatej spájky BiAg11
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Szabo
Určenie tepelného príkonu pri rezaní materiálov kyslíkom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Szabó
Výber meracej metódy pre meranie drsnosti brúsených povrchov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Szewczyk
Výskum laserového zvárania komponentov pre automobilový priemysel
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Szladký
Analýza mikroštruktúry tepelne spracovanej titánovej zliatiny Ti6A14V
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šántová
Návrh technológie zváranie Zr zliatiny pre jadrovú energetiku elektrónovým lúčom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Šimek, PhD.
Štúdium vlastností vybraných zvarových spojov a návarov vytvorených laserom zo zváracím materiálom vo forme drôtu
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Škantár
Technológia a jej vplyv na obsah kyslíku v kovových práškoch
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Škantár
Návrh modelu a výroba súčiastky "spodná kazeta"
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Školníkovič
Návrh a výroba šperkovnice 5-osovým obrábaním
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Šnejt
Možnosti ovplyvnenia geometrických vlastností práškov a ich využitie v praxi
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Šoltýs
Skúmanie vplyvu orientácie a polohy leštenej plochy v pracovnej nádobe na hodnotu úberu pri plazmovom leštení
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Tauber
Príprava nekonvenčného tvrdého klzného materiálu izostatickým lisovaním na báze práškovej RO, Fe a MoS2
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erika Tóthová
Zváranie tenkostennej austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 304 pevnolátkovým laserom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Turanský
Zváranie nitrooxidačne upravených oceľových plechov laserom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Turčíková, PhD.
Vplyv spôsobu nitridácie na mikroštruktúru a korózne vlastnosti nízkouhlíkových hlbokoťažných ocelí
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Uhrin
Výskum vplyvu trenia pri tvárnení neželezných zliatin
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Úradníček
Metalurgické spracovanie vratného materiálu zo zliatin na báze Al-Si
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Urban
Návrh a výroba formy vrtule lietadla vo firme COMP-LET s.r.o.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Vahulič
Naváranie práškov laserovým lúčom pre bežné ocele.
október 2006Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Vach
Vplyv mikroštruktúry na koróznu odolnosť ocele M333 ISOPLAST
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Varga
Aplikácia vybraných prostriedkov výpočtovej techniky na tvorbu tvárniacich nástrojov pre technológiu vstrekovania polymérov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Viernus
Výroba vypeniteľného hliníkového polotovaru metódou práškovej metalurgie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Viskup
Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tatiana Vrtochová, PhD.
Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených plynným CO2 laserom
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Zemko
Návrh a výroba modelu firemného loga
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná