23. 10. 2019  0:09 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Matúš Margetin, PhD.
Identifikačné číslo: 14278
Univerzitný e-mail: matus.margetin [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Baláž
Pevnostná analýza univerzálneho konzolového spoja
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Brincko
Analytický model výložníkového manipulátora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je odovzdanáBPAutor: Mohamed Nagib Hamed Burweis
Stress analysis of the rope testing frame
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bohuslav Ďurčák
Analýza statickej a únavovej pevnosti rámu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Durila
Únavová životnosť pri viacosovom namáhaní
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Michal Durila
Únavová životnosť pri viacosovom namáhaní
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Gajdoš
Bezkontaktné meranie posunutí a deformácií metódou DIC.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Gajdoš
Návrh meracieho etalónu pre systém merania vibrácií
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Gazdík
Vplyv typu vozovky a pruženia na proporcionalitu namáhania kritického prierezu nápravy prívesu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladislav Hájek
Meranie hysteréznej energie materiálu S355 pri cyklickom zaťažení krutom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladislav Hájek
Pevnostna analýza a optimalizácia priečneho ramena konzolového manipulátora
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viliam Hrebičík
Meranie napäťovo deformačného stavu pomocou reflexnej fotoelasticimetrie.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Ištván
Vplyv nedokonalostí zvarových spojov a prídavného namáhania na bezpečnosť tlakového potrubia
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Juraško
Návrh regulácie mechatronického systému.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kanda
Odhad únavovej životnosti nosného čapu manipulátora
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Mago
Analýza namáhania skrutiek nadstavby špeciálneho nákladného auta
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Mihelová
Výpočet prevádzkových zaťažení v kritických miestach konzolového manipulátora.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Miho
Meranie napätí na náprave pomocou reflexnej fotoelasticimetrie.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Novotný
Návrh rámu pre cyklické skúšky polohovateľným hydraulickým valcom a analýza jeho namáhania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Štefan Oravec
Varianty crash boxu pre monopost FSAE
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Paganík
Návrh zariadenia na laboratórne monitorovanie šíriacich sa únavových trhlín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Pohorelec
Návrh otvorenej nádrže na vodu.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Porubský
Analýza príčin únavového lomu nosného rámu lisu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Sárkány
Pevnostné posúdenie rozoberateľného krížového spoja
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Sekerka
Statické posúdenie polohovacieho zariadenia zváračky
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Sekerka
Výpočet únavovej životnosti nosného čapu, pri viacosovom prevádzkovom zaťažení
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Slušný
Návrh kolesovej jednotky prívesu pre elektromobilitu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Prateek Prakash Srivastava
Low cost 3D printing for automotive components
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Timotej Suchánek
Meranie napätí vo zvare pomocou reflexnej fotoelasticimetrie.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Szabó
Meranie deformácie steny modelu zásobníka na vodu pomocou metódy digital image correlation
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Ševčík
Výpočet prevádzkového zaťaženia konzolového manipulátora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Tkáč
Pevnostné posúdenie kritických častí výložníkového manipulátora
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Valanec
Verifikácia vrubového účinku trapézového závitu metódou reflexnej fotoelasticimetrie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrian Vlačuha
Návrh ovládacieho systému skúšobného rámu s dvoma akčnými členmi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná