Feb 24, 2020   1:30 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft concept of smart home based on Z-Wave standard using control centre Raspberry PI
Written by (author): Bc. Matúš Bíro
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncept návrhu inteligentnej domácnosti na báze štandardu Z-Wave s využitím riadiaceho centra Raspberry PI
Summary:Cieľom bakalárskej práce je realizácia návrhu inteligentnej domácnosti. V úvodných dvoch kapitolách sa venuje pojmu “inteligentná domácnosť“, príčinám použitia a základnej charakteristike. Taktiež sa zaoberá porovnaním bezdrôtových komunikačných protokolov a podrobnejšie opisuje bezdrôtovú komunikáciu Z-Wave. V praktickej časti je opisaná realizácia návrhu inteligentnej domácnosti za použitia vnorenej platformy Raspberry PI a zásuvného modulu RaZberry. Opisuje sa aj grafické rozhranie Expert, ktoré slúži na konfiguráciu siete, zariadení a riadiacej jednotky.
Key words:Z-Wave, Raspberry PI, RaZberry, inteligentná domácnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited