Dec 10, 2019   5:50 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The concept of collecting and evaluating data in the smart home via Z-Wave standard base
Written by (author): Ing. Dávid Šroba
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncept zberu a vyhodnocovania dát v inteligentnej domácnosti na báze štandardu Z-Wave
Summary:Cieľom bakalárskej práce je aplikácia bezdrôtového komunikačného protokolu na báze štandardu Z-Wave na uvedenom príklade inteligentnej domácnosti. Na úvod sa práca venuje pojmu „inteligentná domácnosť“ a jej základným charakteristikám, kde je zahrnutý charakter komunikácie, prehľad a porovnanie jednotlivých bezdrôtových komunikačných protokolov, vybraným komerčným riešeniam inteligentnej domácnosti a tiež špecifikácií bezdrôtového komunikačného protokolu Z-Wave. Praktická časť je venovaná charakteristike použitého prídavného modulu Razberry, ktorý je pripojený na GPIO porty riadiacej jednotky Raspberry PI. Pomocou tohto modulu Z-Wave je konfigurovaný a ovládaný snímač „MultiSensor 6“, v ktorom je zabudovaných 6 snímačov, pomocou ktorých sú vytvorené určité scény v navrhnutej inteligentnej domácnosti.
Key words:inteligentná domácnosť (ID), Razberry, Scény ID, Z-Wave, Raspberry PI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited