Dec 10, 2019   5:24 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Collection and evaluation data with use RFID technology and application by nest platform Arduino
Written by (author): Ing. Peter Šálka
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zber a vyhodnotenie dát s využitím RFID technológie a jej aplikácia pomocou vnorenej platformy Arduino
Summary:Cieľom bakalárskej práce je na základe didaktických úloh objasniť využitie RFID technológie za pomoci vnorenej platformy Arduino. Daná problematika bola aplikovaná na konktrétny dochádzkový systém, ktorý sa často využíva v bežnej praxi. Na vyriešenie daných didaktických úloh bola použitá vývojová doska Arduino Mega 2560. Snímanie Mifare kariet zabezpečilo snímacie zariadenie RC522. Prostredníctvom úlohy dochádzkového systému bolo vysvetlené vytvorenie sériovej komunikácie medzi platformou Arduino a prostredím programu Python. Na záver boli údaje spracované v databáze a poskytnuté webovému použivateľskému rozhraniu GUI, ktorý ich následne vypísal ako konečný výstup.
Key words:Python, technológia RFID, dochádzkový systém, Arduino

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited