Dec 9, 2019   7:16 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of nested platform Arduino to work with RFID technology
Written by (author): Ing. Peter Schlosser
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie vnorenej platformy Arduino za účelom práce s RFID technológiou
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a spracovať didaktické úlohy s použitím RFID technológie. Pre realizáciu cvičení je potrebné použiť tri rôzne v praxi rozšírené snímače RFID (RFID snímač RC 522, RFID snímač PN 532, RFID modul UART RDM 6300). Uvedené RFID snímače budú požité na platforme Arduino, ktorá je vhodná na realizáciu týchto didaktických cvičení. Práca ďaľej rožširuje jednoduché čítanie kariet RFID na platforme Arduino o softvér MATLAB. Vzájomná interakcia platformy Arduino a MATLAB-u rozširuje možnosti využitia RFID snímačov. Práca kooperáciu platformy Arduino a MATLAB-u spracováva v didaktickom cvičení s overovaním UID kódu na RFID karte s kódmi UID v databáze. Nasledujúcou didaktickou úlohou je meranie akumulačnej doby RFID kariet. Karta RFID si nevyžaduje dobíjanie energie pre jej funkciu, zdrojom energie je rádiový signál v okolí snímača. Dobu akumulácie karty testuje viac prvková meracia stanica, ktorá spracováva namerané dáta a v poslednom kroku dáta graficky aj vyhodnocuje.
Key words:Arduino, MATLAB, RFID

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited