Dec 6, 2019   4:23 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using Lego Mindstorms as a teaching aid
Written by (author): Bc. Jakub Hudák
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Lego Mindstorms v prostredí Matlab Simulink
Summary:V predkladanej práci sú uvedené možnosti programovania stavebnice Lego Mindstorms EV3 a opis použitých motorčekov, senzorov a možnosti pripojenia inteligentnej kocky EV3 s počítačom. Je tu podrobne popísaná programovateľná aplikácia v prostredí MATLAB Simulink a jej knižnice Stateflow a Simulink Support Package for LEGO MINDSTORMS EV3 Hardware. V druhej časti tejto práce je podrobne charakterizovaná kompletná konštrukcia zostrojeného robotického zariadenia. Robotické zariadenie je navrhnuté v CAD grafickom prostredí – SolidWorks. V softvérovej časti práce je uvedený programy na rozpohybovanie robotického zariadenia od jednoduchých syntaxov až po zložitejšie automatické riadiace algoritmy. V závere práce je uvedená možnosť riadenia a programovania robotického zariadenia pomocou mobilných telefónov alebo tabletov s operačným systémom Android a iOS. Výsledkom je overenie navrhnutého riadiaceho algoritmu pre zostrojené robotické zariadenie.
Key words:Lego Mindstorms EV3, MATLAB Simulink, Stateflow

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited