Dec 11, 2019   5:38 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of didactic aid for the measurement of technical quantities using the Arduino platform
Written by (author): Bc. Juraj Mészáros
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Milan Kubiš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh didaktickej pomôcky na meranie technických veličín použitím vnorenej platformy Arduino
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, vývojom a realizáciu didaktických pomôcok na meranie elektrických veličín s využitím open-source vnorenej platformy Arduino Uno. Navrhnutý elektronický systém je určený na meranie elektrického napätia, elektrického odporu a elektrického prúdu. Predkladanú prácu možno rozdeliť na tri základné tematické okruhy. Prvá časť sa zaoberá teóriou, prostredníctvom ktorej sa oboznámime s fyzikálnymi veličinami, základnými zákonmi elektrotechniky a jednotlivými prvkami elektrického obvodu. V nasledujúcej je popísaný hardvérový a softvérový svet Arduina – vznik, vývoj a možné aplikácie. Finálna časť práce je venovaná komplexnému riešeniu troch didaktických pomôcok na meranie už spomenutých veličín, prostredníctvom platformy Arduino, ktoré sa môžu využiť na hodinách elektrotechniky.
Key words:fyzikálne veličiny, Arduino, meranie elektrických veličín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited