Dec 13, 2019   1:58 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using Lego Mindstorms as a teaching aid
Written by (author): Bc. Jozef Mačo
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Lego Mindstorms ako didaktickej pomôcky v rámci výučby
Summary:V tejto záverečnej práci sú opísane elektromechanické komponenty, ako napríklad motorčeky, rôzne snímače a mnohé ďalšie súčiastky, ktoré sú súčasťou stavebnice LEGO. Programovanie robota bolo riešené v prostredí MATLAB Simulink s využitím knižnice Stateflow. Ďalšou známou knižnicou, ktorá bola potrebná pre programovanie je Simulink Support Package for LEGO MINDSTORMS EV3 Hardware. V ďalšej časti práce je opísaný postup pri navrhovaní konštrukcie robota, ale aj samotné zostrojenie v programe LEGO Digital Designer. Softvérová časť obsahuje jednoduché programy pre ovládanie pohybu jednotlivých časti, ale aj celkový program pre ovládanie automatizovanej linky. Záver práce obsahuje možnosti riadenia pomocou viacerých aplikácií, ovládanými smartfónom.
Key words:Lego Mindstorms EV3, MATLAB Simulink, Stateflow, LEGO Designer

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited