Dec 11, 2019   4:46 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quadrocopter development and its management using MEMS scans
Written by (author): Ing. Martin Vaterka
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj kvadrokoptéry a jej riadenie za pomoci MEMS snimačov
Summary:Obsahom tejto práce je návrh vlastnej kvadrokoptéry s použitím MEMS snímačov. Téma zahŕňa aj naprogramovanie riadiaceho členu a tiež praktickú realizáciu daného návrhu. Práca pozostáva zo šiestich hlavných kapitol. Prvá a druhá kapitola sa zaoberajú všeobecným úvodom do oblasti multikoptér, ich základnými vlastnosťami a hlavnými fyzikálnymi princípmi fungovania. Tretia časť obsahuje návrh konštrukcie kvadrokoptéry v rámci jednotlivých komponentov. Vo štvrtej kapitole je navrhnutá riadiaca jednotka pomocou vývojovej dosky Arduino a MEMS IMU modulu. Piata a šiesta kapitola popisujú odvodenie matematického modelu pre účely riadenia náklonu a výšky letu danej kvadrokoptéry, taktiež návrh a implementáciu samotných riadiacich algoritmov a výsledných regulačných obvodov.
Key words:kvadrokoptéra, riadenie, lineárny kvadratický regulátor, MEMS snímače, Kalmanov filter, stavový model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited