Dec 8, 2019   11:02 a.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:SmartHome based on Homey system and external comunications in WiFi, Bluetooth and 868 Mhz
Written by (author): Bc. Jozef Januš
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentná domácnosť na báze systému Homey a externá komunikácia cez WiFi, Bluetooth a 868 Mhz
Summary:Táto práca je zameraná na prinesenie poznatkov do sveta inteligentných domácnosti, ukázanie najnovších trendov, ktorými sa trh uberá. V úvodnej časti sa venujeme histórii vzniku takýchto systémov, motivácii ich vzniku, tiež ich vrcholom a pádom. Následne pokračuje teoretická ukážka rôznych komerčných zariadení a platforiem použitých na automatizáciu domácnosti. V práci sa nachádza aj krátke porovnanie platformy Athom Homey a platformy Amazon Echo, v ktorom poukazujeme na to, prečo sa neoplatí medzi nimi súperiť, ale radšej spolupracovať. Práca vyúsťuje do praktickej demonštrácie vlastných, teda nekomerčných zariadení, ktoré komunikujú podla zadaných protokolov. V dodatku c. 1 uvádzame krátky vývoj digitálnych switchov a procesorov, ktoré stoja za vznikom modernej doby a väčšina moderných zariadení by bez nich neexistovala. V dodatku c. 2 sme zhrnuli poznatky ohľadom najviac využívaných komunikačných protokolov ako je 433MHz, 868MHz, Wi-Fi, Bluetooth„ Z-Wave, ZigBee. Dodatok c. 3 obsahuje použité zdrojové kódy, ktoré boli nahrané do vlastných zariadení.
Key words:inteligentná domácnosť, Homey, eco systémy, automatizácia, komunikačný protokol, WiFi, Bluetooth, 868MHz

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited