29. 1. 2020  17:46 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identifikační číslo: 14613
Univerzitní e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy
Autor: Ing. Martin Nezval
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy
Abstrakt:Implemetácia automatizovaných systémov riadenia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každonenného života. Automatizácia, riadenie a informatizácia prenikla do všetkých sfér nielen priemyslu ale aj širokej verejnosti. Veľkú časť implementácie tohto segmentu do praxe predstavuje otázka bezpečnosti. Na jednej strane sa jedná o ochranu majetku a na druhej strane o ochranu ľudských životov. Toto všetko je dnes už možné zabezpečiť implementáciou inteligentných prvkov do samotných budov, či už sa jedná o výrobné haly, sklady, fabriky alebo o domácnosti. Najjednoduchšou cestou takejto inštalácie je využitie už existujúcej rozvodnej siete, čo môže byť často komplikované a zdĺhavé alebo návrh nového projektu inštalácie elektrickej rozvodnej siete so zakomponovanými bezpečnostnými prvkami. Predkladaná práca sa v úvode venuje analýze možností použitých bezpečnostných prvkov v takejto sieti. Hlavná časť práce je dedikovaná záložným systémom v prípade poruchového stavu, ktorý predstavuje energocentrum. Takéto bezpečnostné zariadenie sa skladá z viacerých záložných systémov. Dlhodobý záložný zdroj predstavuje dieselagregát a krátkodobý v tomto prípade predstavuje UPS systém zložený z usmerňovača, prepínača a samotnej batérie. Výsledkom môjho návrhu riešenia implementácie automatizačných bezpečnostných prvkov je samotná realizácia tohto projektu.
Klíčová slova:rozvodná sieť, E-Plan, inovacie, centrálny batériový systém, inteligentné budovy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně