Dec 14, 2019   6:53 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation of automation elements into the building grid
Written by (author): Ing. Martin Nezval
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia automatizačných prvkov do rozvodnej siete budovy
Summary:Implemetácia automatizovaných systémov riadenia sa stala neoddeliteľnou súčasťou každonenného života. Automatizácia, riadenie a informatizácia prenikla do všetkých sfér nielen priemyslu ale aj širokej verejnosti. Veľkú časť implementácie tohto segmentu do praxe predstavuje otázka bezpečnosti. Na jednej strane sa jedná o ochranu majetku a na druhej strane o ochranu ľudských životov. Toto všetko je dnes už možné zabezpečiť implementáciou inteligentných prvkov do samotných budov, či už sa jedná o výrobné haly, sklady, fabriky alebo o domácnosti. Najjednoduchšou cestou takejto inštalácie je využitie už existujúcej rozvodnej siete, čo môže byť často komplikované a zdĺhavé alebo návrh nového projektu inštalácie elektrickej rozvodnej siete so zakomponovanými bezpečnostnými prvkami. Predkladaná práca sa v úvode venuje analýze možností použitých bezpečnostných prvkov v takejto sieti. Hlavná časť práce je dedikovaná záložným systémom v prípade poruchového stavu, ktorý predstavuje energocentrum. Takéto bezpečnostné zariadenie sa skladá z viacerých záložných systémov. Dlhodobý záložný zdroj predstavuje dieselagregát a krátkodobý v tomto prípade predstavuje UPS systém zložený z usmerňovača, prepínača a samotnej batérie. Výsledkom môjho návrhu riešenia implementácie automatizačných bezpečnostných prvkov je samotná realizácia tohto projektu.
Key words:rozvodná sieť, E-Plan, inovacie, centrálny batériový systém, inteligentné budovy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited