Dec 13, 2019   10:52 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monopost’s setting parameters integrated system
Written by (author): Ing. Stanislav Zeman
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Ján Laštinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrovaný systém určený na vyobrazenie a nastavenie parametrov monopostu
Summary:Volant STUBA Green Teamu je viacúčelové zariadenie na laterálne ovládanie monopostu formula student a zmenu jeho parametrov. Je vyrobrný pomocou moderných metód či už z mechanickej alebo elektrickej stránky. Musí splňať kriéria predpísané pravidlami Formula Student ktoré sú zhrnuté v práci. Práca sa zaoberá návrhom volantu, jeho ergonómiou a technológiou výroby z kompozitných materiálov. Začína opisom histórie volantov F1, následujú použité volanty tímom STUBA Green Team a sú opísané pravidla pre sútažné jazdné disciplíny. Zhrnuté su aj parametre volantu a rozloženie ovládacích prvkov a návrh elektroniky. Značná čast práce sa venuje opisu foriem, vzniknutým problémom a ich vyriešeniu. V práci sa rozoberá aj tvorba ovládacích prvkov a roznich uchytov a tesnení vyrábaných roznymi metódami 3D tlače. Pri návrhu elektroniky je opisaná tvorba elektronického zapojenia, návrhu dosiek pološných spojov a ich parametrom. Práca sa venuje aj teoretickému opisu rôznych komunikačných technológií obsiahnutých vo volante a pospájaniu elektroniky a jej oživeniu. V práci sú popísané použité softvérove pomocky ktoré boli použité pri tvorbe prototypu, foriem, dosiek plošných spojov ale aj pri programovaní mikrokontroléra a displeja. Okrem softverového vybavenia opisuje aj potrebný hardvér. V závere práce je finančné zhodnotenie výroby volantu
Key words:formula, ergonómia, pre-preg, DPS, softvér, STM32, kompozitné materiály, elektronika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited