Dec 11, 2019   1:06 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and construction of the measuring circuit with the help of an arduino platform for measuring el. variable with its MATLAB environment uncertainty
Written by (author): Ing. Andriy Kalenyuk
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Palenčár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB
Summary:Predkladaná práca sa venuje návrhu meracieho obvodu na meranie elektrických veličín – el. prúdu a el. napätia, a následne spracovaniu takto získaných údajov pomocou softvérových prostriedkov. Úvodom práce sa zaoberám prevažne teoretickému úvodu do jednotlivých aplikačných oblastí, či už softvérových produktov ako je Arduino a Matlab alebo samotnému štatistickému vyhodnocovaniu štandardných, kombinovaných a rozšírených neistôt. Navrhnutý elektrický systém je založený na open-source vnorenej platforme Arduino. Takto získané dáta boli importované do softvérového prostredia Matlab, pomocou ktorého boli štatisticky vyhodnotené. V závere tejto práce uvádzam riešenie takto zadanej úlohy s návrhom štatistického vyhodnotenia v softvérovom prostredí Matlab, ktoré ponúka rýchle a prehľadné riešenie a tiež možnosť rôznych grafických vyobrazení.
Key words:Arduino, Matlab, Fyzikálne veličiny, Elektrotechnika, Štandardná neistota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited