Dec 9, 2019   8:57 a.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Conceptual design of robotized workstation for spot welding using Siemens Tecnomatix Process Simulate
Written by (author): Bc. Ivan Stojanov
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepčný návrh robotizovaného pracoviska na bodové zváranie s využitím projekčného softvéru Siemens Tecnomatix Process Simulate
Summary:Cieľom práce je koncepčný návrh pracoviska určeného na bodové zváranie v softvérovom prostredí Siemens Tecnomatix Process Simulate s využitím signálového riadenia pracoviska. V teoretickej časti práce je opísaný základný pojem virtuálneho sprevádzkovania a tiež jeho koncepty a výhody v priemysle. Potom je opísaný samotný softvér Process Simulate a jeho integrované prostredie určené pre výrobný proces. Praktická časť obsahuje detailne rozpracovaný postup tvorby výrobnej bunky pre zváranie v module CEE (cyklický vyhodnocovač udalostí) a zahŕňa rovnaké cykly rovnakého procesu. Taktiež tento navrhovaný postup má slúžiť ako pomôcka na základe off-line programovanie robotov a zaradení v Process Simulate prostredí. Praktická časť je rozdelená na dve časti. V prvej časti je vytvorená časová simulácia, ktorá poskytuje možnosť vytvorenia operácií určených na zváranie a premiestnenie dielov, OLP príkazy na externej osi robota a projektovanie zváracích bodov a podobných operácií. V druhej časti bude režim zmenený z časovej simulácie na simuláciu založenú na udalostiach, kde sa budú pridávať signály na to, aby sa vytvorili prechodové podmienky a pomocou CEE modulu bude dosiahnutá simulácia, ktorá bude cyklická a nekonečná.
Key words:off-line programovanie robotov (OLP), virtuálne sprevádzkovanie, udalosťami riadenej simulácie, cyklický vyhodnocovač udalostí (CEE), Siemens Tecnomatix Process Simulate

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited