Dec 12, 2019   6:18 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of automatic steering control of rear wing flaps SGT-FE18
Written by (author): Bc. Erik Chovančák
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Zeman
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh automatického riadenia natáčania klapiek zadného krídla pretekárskeho monopostu SGT-FE18
Summary:Zlepšovanie aerodynamiky vozidla je jedna z najdôležitejších oblastí v motoršportovom svete. Správne navrhnutá konštrukcia monopostu významne ovplyvňuje účinok vzdušných prúdov. Technické smerovanie návrhov sa sústreďuje hlavne na dve dôležité vlastnosti a to zvyšovanie prítlaku vozidla kvôli stabilite na vozovke a znižovaniu odporu vzduchu. Hoci aerodynamika bola pri pretekárskych vozidlách vždy dôležitá, tak až v 60-tych rokoch minulého storočia sa začalo experimentovať s pridávaním zadného krídla, ktoré funguje presne opačne ako krídlo lietadiel. V mojej práci som sa rozhodol venovať preskúmaniu možností pri výbere jednotlivých komponentov DPS. Následnému analyzovaniu parametrov a určeniu najefektívnejšej kombinácie prvkov. Ďalej som riešil túto tému s pohľadu elektronickej časti systému kde som navrhol systém DPS v programe Altium designer, vysvetlil princíp fungovania jednotlivých elektrických súčiastok a nasimuloval správanie sa časti obvodu ktorá pomáha zlepšiť jazdné vlastnosti monopostu.
Key words:mikrokontrolér, DPS schéma, pneumatický systém, CAN zbernica, monopost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited