Sep 24, 2020   7:47 a.m. Ľuboš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dana Šišmišová, PhD.
Identification number: 14613
University e-mail: dana.sismisova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)

     
     
     
Final thesis
     Publications     Supervised theses     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
Identification
Details
Modelovanie a riadenie systémov mechaniky kontinua na báze numerických štruktúrFME D-ARSP den [year 3]
Modelovanie a riadenie systémov mechaniky kontinua na báze numerických štruktúrFME D-AISP den [year 3]
Počítačové vyhodnocovanie merania momentu zotrvačnosti rotorov elektromotorov
FME B-oMECH den [term 4, year 3]
Návrh riadenia sústav s dopravným oneskorením pomocou metódy inverzie dynamiky
FME I-AISP den [term 4, year 2]